รวมเรื่องเล่าและภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายงานทอดกฐินสามัคคี 10 พ.ย.2556
งานเททองหล่อพระปางเปิดโลก วัดพระธาตุแสงรุ้ง 9 มีนาคม 2557

จัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลแม่นาวาง 13-14 พ.ค.58
30 ก.ค.2558 บ.เคซียูเซอร์วิส ร่วมกับบริษัทในเครือร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
งานแสดงมุทิตาจิตสู่ขวัญ ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อาย ที่เกษียณอายุราชการ      4 ต.ค.2558
ภาพกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 2560
ภาพพิธีจัดอุปสมบทนาคหมู่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 26 ธ.ค.60
พิธีเททองหล่อพระประธานและพระบรมรูปพระเจ้าพรหมมหาราช 28 ธันวาคม 2560
ภาพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมงานทำบุญบวงสรวงและสรงน้ำพระธาตุ 16 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุแสงรุ้ง และบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช 25 ก.ค.61