วัดพระธาตุแสงรุ้ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาวาง , สภ.แม่อาย , ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 , ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร  จัดอบรมทบทวน


 
ชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของ ตำบลแม่นาวาง ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558  โดยวัดพระธาตุแสงรุ้ง สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดอบรม