ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีงานบุญทอดผ้าสามัคคีเพื่อสมทบทุน
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  

ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญกันอย่างมากมาย