20 พ.ค.60 ฯพณฯ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมากราบสักการะบูชาองค์พระธาตุแสงรุ้ง