ภาพบรรยากาศงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 26 ตุลาคม 2561