พิธีบวงสรวงพระธาตุแสงรุ้ง และบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานบุญพิธีบวงสรวงพระธาตุแสงรุ้ง และบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ณ วัดพรธาตุแสงรุ้ง บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อายเป็นประธานฝ่ายฆราวาส