วัดพระธาตุแสงรุ้ง  บ้านแม่เมืองน้อย  ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 
ภาพงานบวช วันที่ 1 กรกฎาคม 2554