วัดพระธาตุแสงรุ้ง ได้จัดพิธียกฉัตรพระบรมธาตุเจดีย์ "พระธาตุแสงรุ้ง" 14 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    


    

 

    


    


    

  
    

  
 
พิธี ยกฉัตรพระบรมธาตุเจดีย์ “พระธาตุแสงรุ้ง”  14 ธันวาคม 2559


วัดพระธาตุแสงรุ้งได้จัดพิธียกฉัตรพระบรมธาตุเจดีย์ "พระธาตุแสงรุ้ง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.39 น. โดยมีคณะศรัทธาจากที่ต่างๆ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชาชนผู้มีจิตรศรัธทามาร่วมงานบุญในครั้งนี้