ทอดกฐินสามัคคีประจำปี๒๕๕๘
เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อแผ่นทองปิดองค์พระธาตุเจดีย์ "พระธาตุแสงรุ้ง"ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่และสร้างใหม่ทั้งหมดแทนองค์เก่าที่มีอายุเก่าแก่นับพันปีที่ถูกรกร้างมายาวนานนับพันปี ซึ่งแต่เดิมคงเหลือไว้เพียงซากปลักหักพัง ด้วยทั้งนี้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
ทอด ณ บนดอยวัดพระธาตุแสงรุ้ง บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา๑๐.๓๐น