เข้าสู่เว็บบอร์ดวัดพระธาตุแสงรุ้ง

มุมมองลงจากบนวัดพระธาตุแสงรุ้ง ทิวทัศน์สวยงาม
 
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ปล่อยโคมลอยรับปีใหม่ ๒๕๕๖

ปล
ปล่
ทำบุญตักบาตรเช้าวันใหม่