30 กรกฎาคม 2558 
บ.เคซียู เซอร์วิส ร่วมกับบริษัทในเครือ ร่วมทำบุญ


        30 กรกฎาคม 2558 บ.เคซียู เซอร์วิส ร่วมกับบริษัทในเครือ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ
  ทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 5 เพื่อสมทบทุนบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์อายุนับพันปี 
                              ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 5 เพื่อสมทบทุนบูรณะองค์พระบรม
ธาตุเจดีย์อายุนับพันปี ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา