19 มกราคม 2560 พระอาจารย์สินชัย อินทโชโต พร้อมข้าราชการอำเภอแม่อาย โดยมีท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
                              เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านพักถาวร  เพื่อผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ หมู่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 


 


 
พระอาจารย์สินชัย พร้อมหน่วยงานราชการ ข้าราชการอำเภอแม่อาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบบ้านพักถาวรให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  (19 ม.ค.60) ที่บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย   ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านจะนะ จำนวน 57 หลัง  ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ต่างก็เร่งให้ความช่วยเหลือบริจาคสิ่งของที่จำเป็น ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้างบ้านพักถาวร ทดแทนบ้านพักที่เสียหายทั้งหลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตลอดจนช่วยให้ความช่วยเหลือด้านสารธารณประโยชน์ที่จำเป็นในหมู่บ้าน