พิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 28 ธันวาคม 2561