เชิญเข้าสู่เว็บบอร์ดเขียนพูดคุย แจ้งข่าวบอกบุญ  แนะนำ ได้เลยครับ

 
งานประกอบพิธียกเสาเอก เมื่อวันที่ 15 สิหาคม 2555
เพื่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมและเพื่อที่จะประดิษฐานสมเด็จองค์พระปฐมที่ทางวัดพระธาตุแสงรุ้งได้ทำการประกอบพิธีเททองหล่อขึ้น
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

พระอาทิตย์ทรงกลดเมื่อทำการประกอบพิธี
 สีรุ้งเปล่งแสงประกายทั่วบริเวณพื้นที่

ปัจจุบันนี้กำลังทำฐานศาลาอยู่
หลังจากที่ได้ยกเสาเอกแล้ว
( เมื่อ 1 อาทิตย์ ต่อมา )