ภาพกิจกรรมงานบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี วันเข้าพรรษา   9 กรกฎาคม 2560  ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10.30 น. พิธีสืบชะตา เสริมราศี 13.30 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของ บ.เคซียูเซอร์วิส และบริษัทในเครือ
13.30 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของ บ.เคซียูเซอร์วิส และบริษัทในเครือ

 


บริษัท เคซียูเซอร์วิส และบริษัทในเครือมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่