บันทึกภาพงานบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีปี๒๕๖๓ ที่ดอยวัดพระธาตุแสงรุ้ง แม่อาย เชียงใหม่