งานเททองหล่อพระปางเปิดโลก วัดพระธาตุแสงรุ้ง ๙ มีนาคม ๒๕๕๗            
เพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระภิกษุสงฆ์อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง เข้าร่วมประกอบพิธี และพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน

                  งานเททองหล่อพระปางเปิดโลก
              วัดพระธาตุแสงรุ้ง ๙ มีนาคม ๒๕๕๗                    
เพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระภิกษุสงฆ์อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง เข้าร่วมประกอบพิธี และพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน