12 ธ.ค.2559 เวลา 07.00 น. วัดพระธาตุแสงรุ้ง โดยพระอาจารย์สินชัย อินทโชโต ได้นำพระสงฆ์ ในโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จำนวน 110 รูป ออกรับบิณฑบาตร  จากหน้าร้านอาหารครัวคุณแม่ บ้านสันต้นม่วง ถึง วัดแม่อายหลวง
    

อากาศหนาว มีหมอกหนา บรรยากาศเช้า ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
   

 นำโดยพระอาจารย์สินชัย อินทโชโต วัดพระธาตุแสงรุ้ง นำพระสงฆ์จำนวน 110 รูป ออกรับบิณฑบาตร เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2559
    

พ   พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
    

ออกรับบิณฑบาตรจากหน้าร้านอาหารครัวคุณแม่ บ้านสันต้นม่วง ถึงวัดแม่อายหลวง
ตั้งแต่เวลา 07.00 น.