วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ ๑ ถวายเทียนพรรษา ที่วัดพระธาตุแสงรุ้ง
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา การ ถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ​ 1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ 8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน​