พุทธศาสนิกชน  ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 10 พ.ค.60  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


   
  "วันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ชาว      พุทธจึงควรน้อมนำทำความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยพึง  ปฏิบัติในวันวิสาขบูชา เช่นทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล  ให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร,จัดสำรับคาวหวานไป  ทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา,  บริจาคสร้างบุญสร้างกุศล, ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัด เพื่อ  รำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เป็นต้น"