พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุยาติ ผกก.สภ.แม่อาย พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อาย ถวายเทียนพรรษาฯ 7 กรกฎาคม 2560
พ.ต.อ.ก่ำแก้ว  สุยาติ ผกก.สภ.แม่อาย  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อาย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 7 ก.ค.60 เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป