ภาพพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน 89 รูป ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 26 ธ.ค.60


ภาพบรรยากาศงานบุญ พิธีอุปสมบทหมู่ตามโครงการอุปสมบทนาคหมู่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9 วัน ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561  ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่