ภาพกิจกรรมคณะบริษัทเคซียูเซอร์วิสจำกัดเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี2561 ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 28 กรกฎาคม 2561
นำโดยคุณชำนาญ ชัยกล้าหาญ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร พร้อมบริษัทในเครือ พนักงาน ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ