ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระธาตุแสงรุ้ง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔