งานพิธีบวงสรวงองค์พระเจดีย์พระธาตุแสงรุ้ง 11 ม.ค.2562