ภาพกิจกรรมงานทำบุญบวงสรวงและสรงน้ำพระธาตุ 16 เมษายน 2561


 


 
 

งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561 เทศกาลสงกรานต์เมืองเหนือ มีประชาชนมาร่วมทำบุญบวงสรวงและสรงน้ำองค์พระธาตุแสงรุ้ง ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่