(ใกล้กับพระธาตุสบฝางติดริมสายแม่น้ำกก) 
ใกล้กับถนนสายหลัก  เชียงใหม่-ไชยปราการ-ฝาง-แม่อาย-ท่าตอน-แม่จัน-เชียงราย