กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ครั้งที่ ๑
 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
จัดกิจกรรมบรรพชา-อุปสมบทหมู่


 
                        เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
จัดกิจกรรมบรรพชา-อุปสมบทหมู่เป็นเวลา ๑๕ วัน เพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดดี พูดดี ทำดี หมั่นสร้างสมคุณงามความดี การทำจิตให้ผ่องใส คือกำไรของชีวิต