ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕


เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมประดิษฐานสมเด็จองค์พระปฐม (พระประธานประจำวัด) ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก มีซุ้มเรือนแก้วชินราช และร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พระธาตุเก่าแก่อายุนับพันปี “พระธาตุแสงรุ้ง”


ณ ที่วัดพระธาตุแสงรุ้ง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


หมายกำหนดการ


วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา๑๒.๓๙ น. ร่วมทอดกฐินสามัคคี


..........................................................................................................................................................


วัดพระธาตุแสงรุ้ง ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาทรงไทยล้านนา ขนาดความกว้าง๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร เพื่อประดิษฐานสมเด็จองค์พระปฐม และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ ,ส่วนงานก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ”พระธาตุแสงรุ้ง” ก็ยังคงดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์


ด้วยทางวัดยังขาดศาลาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมประจำวัดที่มีมาตรฐาน ในส่วนปัจจุบันต้องใช้หญ้าคามามุงพอได้กระทำกิจสงฆ์ แต่พอเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนก็ป้องกันน้ำฝนไม่ได้


ดังนั้นทางวัดจึงใคร่ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนจับจองเป็นเจ้าของวัสดุก่อสร้างตามแต่กำลังศรัทธา หรือร่วมเป็นเจ้าภาพเฉพาะดังรายการต่อไปนี้


๑. ต้นเสารอบในมีทั้งหมด๘ต้น สูง๑๖ศอก (๘เมตร)เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน ทรงโปร่งโล่งทั้ง๓ทิศ ระดับความสูงของศาลา ยกพื้นสูงกว่าพื้นดิน ๑เมตร


เสาเอก มี ๑ ต้น ต้นละ ๕๐,๐๐๐ บาท.


เสาโท มี ๒ ต้น ต้นละ ๓๐,๐๐๐ บาท


ที่เหลืออีก ๕ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท.


๒. เสารอบนอกรับเชิงชายมี๑๖ต้น ต้นละ ๑๕,๐๐๐ บาท.


๓. หินลำรถละ ๕,๔๐๐-๖,๓๐๐ บาท.


๔. ทรายลำรถละ ๙๐๐ บาท


๕. ค่าแรงงานและรายการอื่นๆตามแต่กำลังศรัทธา


๖. กระเบื้องมุงหลังคา แผ่นละ ๑๐๐ บาท


ท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของบุญได้ที่วัดพระธาตุแสงรุ้งโทร ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒ ทุกวัน


และทางวัดขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สุด


หมายเลขบัญชีของวัดพระธาตุแสงรุ้ง


1. ทำบุญสร้างพระธาตุ


ชื่อบัญชี พระสินชัย อินทโชโต


บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาแม่อาย เลขที่ 510-0-36663-1


2. ทำบุญสร้างศาลาฯเพื่อประดิษฐานสมเด็จองค์พระปฐม


ชื่อบัญชี พระสินชัย อินทโชโต


บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาแม่อาย เลขที่ 510-0-39682-8

ตารางบุญวัดพระธาตุแสงรุ้ง 


ตารางงานบุญตั้งแต่เริ่มจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์จนถึงปัจจุบันมีลำดับงานบุญดังนี้


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ผ้าป่าสามัคคีจากคณะลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กาญจนบุรี


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

กฐินสามัคคีจากคณะกรุงเทพ-ต่างจังหวัด-เชียงใหม่


วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

ผ้าป่าสามัคคีจากคณะข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นำโดย รองปลัดกระทรวง คุณ สุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ผ่าป่าสามัคคีจาก ญี่ปุ่นและจากคณะดร.นบชนก กรรมการบริหาร ธนาคารกสิกรไทย


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ผ้าป่าสามัคคีจากเยอรมัน


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ผ้าป่าสามัคคีจาก อังกฤษ และบริษัท เคซียุู เซอร์วิส จำกัด


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ทอดกฐินสามัคคีจากทั่วสารทิศ ประจำปี ๒๕๕๔


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕

ร่วมปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (วันมาฆบูชา)

ผ้าป่าสามัคคี และ บรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพุทธบูชา


วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

เททองหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก แบบพิมพ์ท่าซุง


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ทอดผ้าป่าสามัคคี


วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ทอดกฐินสามัคคี


วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ทอดผ้าป่าสามัคคี


๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ทอดกฐินสามัคคี

คณะศรัทธาสามารถร่วมติดต่อทำบุญ ได้ที่ วัดพระธาตุแสงรุ้ง 

โทร. ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒