ภาพวันวิสาขบูชาที่พระธาตุแสงรุ้งมีสิ่งปฏิหาริย์เกิดขึ้น
ลองสังเกตุที่ลูกศรชี้