ฉลองสมโภชองค์พระเจดีย์พระธาตุแสงรุ้ง และเสนาสนะทั้งหมด 9-11 ม.ค.62