27 กรกฎาคม 2561 พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

บรรยากาศการทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายในวัดพระธาตุแสงรุ้ง ปีนี้ได้มีประชาชน พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก เดินทางมาร่วมทำบุญ  อาทิ การร่วมกันถวายสังฆทาน การร่วมถวายเครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา  รวมถึงการร่วมทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะพระธาตุแสงรุ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล